Könyvelés

Könyvelés

 Mi a könyvelő feladata? Mikor tud jól dolgozni egy könyvelő?

A könyvelő akkor tud jól dolgozni, ha időben megkapja a munkájához szükséges 
adatokat, bizonylatokat. Az is nagyon fontos, hogy könyvelő és megbízója pontosan 
tisztázza, mi a könyvelő feladata, mit várnak el tőle.

Mik azok a bizonylatok, kimutatások, amik feldolgozásra kerülnek a könyvelés során?

A legfontosabb bizonylatok, kimutatások, amiket a könyvelő feldolgoz, rögzít:

Bevételi (vevő) számla
Költség (szállítói) számla
Bevételi pénztárbizonylat
Kiadási pénztárbizonylat
Bankszámlakivonat
Szerződések, egyéb bizonylat típusok
Mik a könyvelő alapvető feladatai?

A könyvelő alapvető feladatai az alábbiak:

A számlák, bizonylatok törvény által alőírt formában történő rögzítése
A könyvelésre kapott számlák ellenőrzése a hatályos pénzügyi és számviteli 
törvényeknek való megfelelés szempontjából
Adatszolgáltatás a hatóságok felé (bevallások elkészítése és beküldése)
A vállalkozás vezetője által kért kimutatások elkészítése
Éves beszámoló elkészítése (mérleg és eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)
A vállalkozás vezetőjének tájékoztatása a vállalkozást érintő, könyveléssel, adózással 
összefüggő törvényi változásokról
Figyelmeztetni a vállalkozás vezetőjét, ha a cég működésében szabálytalanságot, 
törvénytelenséget tapasztal
Külön megállapodás esetén bérszámfejtés